obrázok

Prof. MUDr. Kučera Vratislav (1865 - 1946)

Narodený
11. 02. 1865, Praha

Dátum a miesto úmrtia
15. 04. 1946, Praha

Pôsobnosť
Piešťany, Praha, Sliač

Typ autority
Lekár, publicista, hudobník, zakladateľ slovenskej balneológie a reumatológie.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 17.)

Životopis
Bol prvým českým lekárom trvalejšie pôsobiacim v Piešťanoch počas Rakúsko - Uhorskej monarchie (1905 - 1914) i po jej zániku (1918 -1921), zakladateľ slovenskej balneológie a reumatológie, hudobník, publicista. Už od roku 1901 začal používať vo svojom súkromnom ústave (Ústav pre hydro a fyzioterapiu založený roku 1898 v Prahe) piešťanské bahno. Prišiel na pozvanie Ľudovíta Wintera v roku 1905 a pôsobil tu až do roku 1921, kedy odišiel na Sliač. Po r. 1918 bol s Winterovcami v konflikte vo veci kúpeľov i Ružového mlyna. Ordináciu mal umiestnenú oproti hotelu Lipa. Jeho nástupcom v Piešťanoch bol MUDr. E. Cmunt. Roku 1907 mu vyšla práca Liečba pitím v Piešťanoch, roku 1909 vydal publikáciu Přirozené horké, sírné, radiosopečné bahenné lázně Píšťany, cestopisní, životní a lékařský rádce. Ešte pred I. svetovou vojnou vydal sériu reprodukcií umeleckých diel s piešťanskou tematikou na farebných pohľadniciach. Naposledy navštívil Piešťany (múzeum) 1. 9. 1937 spolu s manželkou Zdenkou, keď v Pamätnej knihe zanechal svoj podpis.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica