Ing. Mišík Víťazoslav (1924 - 1992)

obrázok

Narodený
22. 03. 1924, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
08. 01. 1992, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Nitra

Typ autority
Rybársky expert a odborník v technike paličkovanej čipky.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 20.)

Životopis
Rybársky expert a odborník v technike paličkovanej čipky. Pracoval v Laboratóriu rybárstva SAV. Roku 1958 mu vyšla práca "Ryby povodia Váhu v Piešťanoch" so zreteľom na výstavbu vodného diela Madunice. Po absolvovaní Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (1966) založil roku 1968 Agropodnik a stal sa jeho riaditeľom. Po jeho likvidácii pracoval v Štátnom majetku v Piešťanoch až do roku 1979. Viedol kurzy paličkovnia a v časopise Dorka uverejňoval seriál o paličkovaní. Svoje poznatky zhrnul v monografii "Škola paličkovania", ktorá vyšla roku 1988. Vydania svojej druhej monografie "Opletané paličkované čipky", sa nedožil. Je pochovaný na Hornom cintoríne na Žilinskej ceste.

Newsletter
Detská knižnica