obrázok

MUDr. Niepel Gustáv, CSc. (1920 - 1987)

Narodený
25. 08. 1920, Hlboké

Dátum a miesto úmrtia
02. 08. 1987, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Popredný lekár, špecialista vo viacerých medicínskych smeroch, autor mnohých monografii a článkov, primár, balneológ, reumatológ.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: Propolis, Mestská knižnica, 2004, s. 21.)

Životopis
Do Piešťan prišiel v roku 1953 a stal sa jedným z prvých pracovníkov Výskumného ústavu reumatických chorôb (VÚRCH). Patril k zakladajúcim členom Československej kardiologickej spoločnosti a členom výboru Reumatologickej a Fyziatrickej spoločnosti. Naposledy pôsobil vo funkcii vedúceho lekára v liečebnom dome Slovan a Thermia Palace. Autor siedmich monografií a vyše 180 vedeckých štúdií. Svetový ohlas mali jeho práce o entezopatiách. Zameral sa hlavne na diagnostikovanie a liečebné problémy zápalových kĺbových ochorení. Disponoval vynikajúcimi jazykovými schopnosťami, patril k skvelým prednášateľom. Bol členom výboru Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica