obrázok

PhDr. Neustupný Jiří, DrSc. (1905 - 1981)

Narodený
22. 09. 1905, Plzeň

Dátum a miesto úmrtia
28. 08. 1981, Praha

Pôsobnosť
Praha, Piešťany, Krakovany - Stráže, Veselé, Borovce

Typ autority
Český archeológ, múzejník, vysokoškolský pedagóg, ktorý robil vykopávky v Piešťanoch a v ich bezprostrednom okolí.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 21.)

Životopis
Vynikajúci český archeológ, dlhoročný pracovník Národného múzea v Prahe. V rokoch 1931 - 1933 realizoval výskum vo Veselom (poloha Podzámske - Škubličovo) v spolupráci s Piešťanskou muzeálnou spoločnosťou (PMS). V Piešťanoch spolupracoval so správcom kúpeľov V. Vlkom a spolu s ním sa podieľal na otvorení reinštalovaného múzea roku 1933. Publikoval v Správach PMS. Preskúmal tiež hroby z doby sťahovania národov v Krakovanoch - Strážach (1931) a slovanské mohyly so žiarovými hrobmi v Borovciach (1933).

Newsletter
Detská knižnica