obrázok

PhDr. Pallová - Bunčáková Viera, CSc. (1920 - 2003)

Narodený
29. 11. 1920, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
18. 09. 2003, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Piešťanská rodáčka, klasická filologička, prekladateľka.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 22)

Životopis
Po absolvovaní bratislavského gymnázia študovala slovenčinu a klasickú filológiu na Filozofickej fakulte UK, kde aj do r. 1950 pôsobila v univerzitnej knižnici. Potom pracovala v Nakladateľstve Pravda a v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry. Od r. 1954 sa venovala pedagogickej činnosti, najprv ako stredoškolská učiteľka, potom odborná asistentka na FF UK a od r. 1963 bola vedúca Katedry jazykov na Lekárskej fakulte UK. Písala kritiky o pôvodnej a prekladovej literatúre. Prekladala diela z latinčiny, gréčtiny a češtiny. Zostavila viaceré učebnice pre stredné školy. Od roku 1979 bola predsedníčka Jednoty klasických filológov pri SAV.

Newsletter
Detská knižnica