obrázok

Papp Ferdinand Karol (1889 - 1970)

Narodený
13. 10. 1889, Nitra

Dátum a miesto úmrtia
29. 04. 1970, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Nitra, Veľké Ripňany, Nová Baňa, Mojtín

Typ autority
Reštaurátor, sakrálny maliar pôsobiaci i v Piešťanoch.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: Propolis, Mestská knižnica, 2004, s. 22.)

Životopis
Manželka Alžbeta, rod. Kollárová. Študoval na umelecko - priemyselných školách vo Viedni a v Budapešti. Po skončení štúdia sa spočiatku živil ako sakrálny maliar a reštaurátor u známej firmy Karola Juhariho v Nitre, neskôr spolumajiteľ firmy Papp, Petrikovič a Enhoff v Piešťanoch. V povojnovom období pôsobil naďalej ako maliar a predovšetkým reštaurátor. Člen ZSVU. Dielo: výmaľba kostola v Novej Bani (s K. Juharim 1929), v Mojtíne (s E. Petrikovicsom a E. Massányim 1931), v Považanoch (s E. Petrikovicsom 1943), sv. Štefana kráľa v Piešťanoch (s týmže), v Nesvadoch a vo Veľkých Ripňanoch (s týmže), reštauroval zámok v Haliči pri Lučenci. Po roku 1945 pôsobil predovšetkým ako reštaurátor.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica