obrázok

PhDr. Radošinský Jozef (1926 - 2014)

Narodený
25. 09. 1926, Hubina

Dátum a miesto úmrtia
01. 02. 2014, Hubina

Pôsobnosť
Piešťany, Hubina

Typ autority
Ekonóm, básnik, výtvarník, filozof, včelár, bývalý tajomník MsNV, stredoškolský a vysokoškolský pedagóg.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 23.)

Životopis
Narodil sa na Hubine v r. 1926 a tu strávil celé detstvo i mladosť. Maturoval v Bratislave. Už vtedy sa začal venovať poézii. V roku 1947 ho literárna kritika spolu s M. Válkom V. Turčánym, J. Padom a M. Štefkovičovou zaradila medzi nádeje katolíckej poézie. Po roku 1948 sa odmlčal. V r. 1951 sa prisťahoval do Piešťan. V rokoch 1960 - 1971 pracoval ako tajomník MsNV v Piešťanoch. Počas tohto obdobia vyštudoval filozofiu a ekonómiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Za prácu "Nietzche - kritik civilizácie" mu bol udelený titul doktora filozofie mu bol udelený titul doktor filozofie. Ako tajomník MsNV bol iniciátorom spolupráce s fínskou Heinolou. V rokoch 1971 - 1989 pracoval ako vedúci sekretár vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch. Vyučoval na Strednej elektrotechnickej škole v Piešťanoch i na Pedagogickej fakulte UK v Trnave.
Vo voľnom čase sa venoval včelárstvu (od roku 1947 bol člen Slovenského zväzu včelárov), ale najmä maľovaniu. Bol členom Výtvarného klubu v Piešťanoch. V r. 1999 sa vrátil na Hubinu. Organizoval tu legendárne výstavy „Na plote“, ktorých sa zúčastňovali známi výtvarníci z Čiech a Slovenska. V r. 2010 zostavil publikáciu starých fotografií z Hubiny – Hubinčania.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica