obrázok

Svet knihy Praha 2013

Dátum: 20. 05. 2013 Autor: Martina Marová
Aktivity Mestskej knižnice mesta Piešťany boli v tomto roku súčasťou prezentácie Slovenskej republiky ako čestného hosťa 19. ročníka Medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu Svět knihy 2013.

Veľtrh Svět knihy sa uskutočnil v Prahe v dňoch 16. – 19. mája. Vo štvrtok, 16. mája ho za účasti významných hostí kultúrneho, spoločenského i politického života zúčastnených krajín slávnostne otvorili český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg a slovenský minister kultúry Marek Maďarič.

Slovensko sa na veľtrhu prezentovalo početnými podujatiami pre deti i dospelých, besedami, čítaniami, výstavami či workshopmi. Zúčastnili sa ich naše známe kultúrne a literárne osobnosti ako D. Dušek, J. Banáš, P. Rankov, D. Hevier, P. Vilikovský, I. Radičová, S. Lavrík, M. Vopěnka, M. Fazekašová, M. Vadas, E Hidvéghyová, M. Habaj, P. Šulej, M. Kompaníková, J. Beňová, A. Baláž, J. Čarnogurský, P. Pithart, Geišbergovci, V Balla, M. Richter, L. Ballek, D. Šimko, V Šikulová, J. Šebesta, A. Hykisch, J. Šebo, Ľ. Lesná, P. Cmorík, Š. Skrúcaný, Z. Homolová, D. Podracká a mnoho ďalších.

Naša knižnica sa do programu veľtrhu zapojila výstavou ilustrácií slovenských ilustrátorov Petra Čisárika, Evy Farkašovej, Ľuboslava Paľa, Petra Uchnára, Miloša Koptáka, Martiny Matlovičovej a Vlada Krála. Z dielne spomínaných autorov pochádzajú ceny detského rozhlasového festivalu Zázračný oriešok, ktorý pravidelne, každé dva roky, usporadúva Mestská knižnica v spolupráci s mestom Piešťany a Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Súčasťou nášho programu boli aj stretnutia s tvorcami rozhlasových rozprávok, besedy s autormi kníh pre deti, tvorivá dielňa a čítanie rozprávok v slovenskom i českom jazyku. Podujatia Tajomstvo z vankúša a Oriešková dielňa, ktoré sme pripravili, sa uskutočnili v rámci špeciálneho Detského fóra venovaného najmenšiemu čitateľovi. Konalo sa v priestoroch Slovenského inštitútu v Prahe a nieslo názov Slovensko deťom. Ponúkli sme stretnutie so spisovateľmi J. Uličianskym, D. Hevierom, vydavateľkou M. Števkovou a ich dielkami pre deti. Účastníkmi veselého hudobno – dramatického programu, ktoré spestril D. Hevier hrou na klavíri, boli žiaci z pražských základných škôl. Na podujatí si mali možnosť vypočuť znenie známych slovenských rozprávok v slovenčine aj v ich rodnom jazyku, overiť si svoje schopnosti porozumieť rozdielom v našich rečiach alebo riešiť literárne hádanky. Počas tvorivej dielne s poprednými slovenskými ilustrátormi M. Matlovičovou, V. Králom a P. Čisárikom detskí návštevníci rozvíjali svoju fantáziu a tvorili na tému prezentovaných literárnych diel. Pod vedením V. Krála napríklad navrhovali interiér zázračného orieška, v ktorom býva rozprávkový škriatok.

Veľtrh Svět knihy organizoval Svaz českých knihkupců a nakladatelů a Svět knihy, s.r.o. a konal sa pod záštitou ministerky kultúry ČR Aleny Hanákovej a primátora mesta Prahy Bohuslava Svobodu. Celkovo sa na ňom zúčastnilo 339 vystavovateľov z 30 krajín sveta. Mestská knižnica mesta Piešťany sa tak svojou účasťou a programom už po niekoľkýkrát aktívne podieľala na prezentácii nášho mesta a ako jediná zúčastnená slovenská knižnica aj na propagácii slovenskej kultúry v zahraničí. Program, ktorý ponúkla na Slovenskom inštitúte v Prahe bol sprievodným podujatím k oslavám 900. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica