Ľubo Palo na oriešku s mladými výtvarnými nádejami

obrázok
Je Maliar, ilustrátor, divadelný a scénický výtvarník, pedagóg. Je absolventom Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove a Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya na VŠVU v Bratislave. Autor sa venuje voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii. Ilustračnú tvorbu vystavoval nielen doma, ale aj v rôznych krajinách sveta. Ilustroval viac ako 30 kníh. Niektoré z nich boli preložené a publikované vo Švajciarsku, Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii, Francúzsku, Fínsku, Poľsku, Argentíne, Mexiku, Južnej Kórei, Japonsku a získali viacero ocenení doma aj v zahraničí (opakovane v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, Zlaté jablko BIB 2005, Cena Ľudovíta Fullu 2008, Bienále ilustrácií Oita v Japonsku). Autor spolupracuje aj so zahraničnými vydavateľmi, predovšetkým so švajčiarskym vydavateľstvom Bohem Press. Jeho najnovším dielom je hravá obrázková knižka pre predškolákov a najmenších školákov Kde je Afrika? (2013), ktorú napísal aj ilustroval.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Ľuboslav Paľo (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2014, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 20. 05. 2014

Videá

Newsletter
Detská knižnica