Je úžasné, že deti ocenili antickú rozprávku

obrázok
Teoretička v oblasti komunikácie, kultúry a médií. Pedagogicky pôsobila 25 rokov na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave a 10 rokov prednášala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde garantovala oblasť teórie rozhlasovej špecializácie žurnalistickej tvorby. Autorsky sa podieľa na vedecko-výskumných a vzdelávacích projektoch, najmä z oblasti teórie masmediálnej komunikácie. Je spoluautorkou učebných textov mediálnej výchovy pre základné a stredné školy v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, ako aj študijných a učebných textov a projektov. Pôsobila aj ako redaktorka a moderátorka v Slovenskom rozhlase a je veľkým priaznivcom detskej literatúry a literárnej tvorby. Na festivale Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe sa zúčastnila ako členka odbornej poroty, ktorá hodnotila vybrané súťažné tituly. V krátkom rozhovore sa s nami podelila o svoje pocity z festivalu, kritéria pri rozhodovaní i o svoj názor na víťazov.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Viera Lehoczká (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2014, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 20. 05. 2014

Videá

Newsletter
Detská knižnica