Jednoducho vtiahnuť deti do sveta kníh...

obrázok
Súčasťou festivalu Dni detskej knihy 2017 bol aj celoslovenský seminár pre knihovníkov, pedagógov a vychovávateľov „Knižnice deťom“. Jedným z jeho lektorov bol aj metodik práce s mládežou Městské knihovny v Praze Miloslav Linc. Na tomto seminári predstavil činnosť pražskej knižnice. Keďže na Slovensku predtým nikdy nebol, poprosili sme ho, aby nám povedal o svojich prvých dojmoch.

Aktéri:
Martina Šulganová (Autor interview)
Miloslav Linc (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 04. 2017
Newsletter
Detská knižnica