obrázok

Deti jeho básničky dotvorili vlastnou fantáziou

Ako sme už pred začiatkom Dní detskej knihy avizovali, jedným z festivalových podujatí bolo aj vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže venovanej jubileu spisovateľa Tomáša Janovica za jeho osobnej účasti. Potešenie bolo vzájomné, deti neskrývali radosť z možnosti odfotiť sa s pánom Janovicom, pán Janovic bol nadšený ich fantáziou prenesenou do výtvarných prác. A my sme mu aj za vás položili pár otázok.

Aktéri:
Matúš David (Autor interview)
Tomáš Janovic (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 04. 2017
Newsletter
Detská knižnica