Vznik knižky bol naozaj veľmi komplikovaný

obrázok
Naši detskí čitatelia mali opäť možnosť stretnúť sa so vzácnym hosťom. Tento raz ním bola česká spisovateľka a scenáristka Eva Papoušková, ktorá priniesla aj svoju najnovšiu dobrodružno-historickú knižku s názvom Cílovníci. A tak sme sa jej na ňu spýtali.

Aktéri:
Matúš Nižňanský (Autor interview)
Eva Papoušková (Účastník interview)
Akcia: Cílovníci, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 17. 10. 2019

Prílohy

Newsletter
Detská knižnica