Užívám si, že mám čas

obrázok
Milan Starý patrí k tým vzácnym zahraničným hosťom, ktorí sa k nám pravidelne a veľmi radi vracajú. Čitatelia i návštevníci knižnice sa s ním mali doteraz možnosť stretnúť v rámci rôznych besied či výstav a ich vernisáží. Na to, ako zvláda a prežíva posledné týždne, poznačené mnohými obmedzeniami, sme sa ho spýtali v nasledujúcom rozhovore.

Aktéri:
Matúš Nižňanský (Autor interview)
Milan Starý (Účastník interview)
Akcia: Rozhovory z domu, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 05. 05. 2020
Newsletter
Detská knižnica