obrázok

Hodnotenie som si veľmi užívala

Tvorivá, priateľská a veľmi produktívna – taká atmosféra vládla v odbornej porote XI. Zázračného orieška podľa slov niektorých jej členov. Deväť odborníkov z rôznych oblastí hodnotilo počas troch festivalových dní 18 rozhlasových rozprávok. Krátko pred vyhlásením výsledkov súťaže sme sa porozprávali so spisovateľkou, scenáristkou a dramaturgičkou Barborou Kardošovou.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Barbora Kardošová (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2020, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 18. 10. 2020
Newsletter
Detská knižnica