Svetozár Mydlo: Ilustrácia a knižná tvorba

obrázok
Priestory piešťanskej knižnice pravidelne zdobia diela popredných slovenských i svetových umelcov. Na sklonku roka 2014 patria výstavné priestory knižnice životu a dielu vynikajúceho výtvarníka, ilustrátora, grafika, karikaturistu a priateľa našej knižnice Svetozára Mydlu.

Pod názvom Ilustrácia a knižná tvorba sme 1. decembra otvorili výstavu venovanú autorovi, ktorý sa okrem ilustrovania desiatky kníh vo výraznej miere zaslúžil aj o dnešnú podobu oddelenia pre deti a mládež v našej knižnici. Jeho výtvarný rukopis významne poznačil interiér mestskej knižnice. Z dielne Svetozára Mydlu pochádzali aj vizuály prvých čitateľských preukazov, ktoré sa používali v našej knižnici.

Výstava Ilustrácia a knižná tvorba pozostáva z prierezu dielom Svetozára Mydlu a z ukážok kníh, ktoré obohatili jeho nezameniteľné ilustrácie. Čas konania výstavy je priam symbolický, v knižnici sme ju sprístupnili len krátko potom, ako tento talentovaný výtvarník po dlhej a ťažkej chorobe navždy odišiel.

Predstavením jeho života a diela prostredníctvom tejto výstavy chceme prispieť k tomu, aby sa knižky, ktoré hrajú jeho veselými farbami neupadli do zabudnutia a stali sa príjemnými spoločníkmi všetkých detských návštevníkov.

Povedali o Svetozárovi Mydlovi:

„Nositeľ Ceny Ľudovíta Fullu zanechal dielo, ktoré budeme mať my aj naši potomkovia ešte dlho pred očami.“
Ľubomír Feldek

Autor: Katarína Nemcová
Dátum: 08. 12. 2014
Newsletter
Detská knižnica