Akcie na dnes

20:00
Leto stratených bozkov Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
30. 05. - 04. 06. 2007
Slovakia Open 2007 Zimný štadión Easton Aréna Piešťany / šport - iné
16. 05. - 16. 06. 2007
Veronika Zišková Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
26. 05. - 24. 06. 2007
04. 05. - 29. 06. 2007
Návrat Goliáša Dom umenia Piešťany / výstava
28. 05. - 30. 06. 2007
Umelci z umeleckej Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
18. 05. - 30. 06. 2007
Partnerské mestá očami detí 2007 - 3.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, zahraničná aktivita knižnice
24. 05. - 15. 07. 2007
Čudá hravé v mojej hlave Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
31. 05. - 31. 07. 2007
Stretnúť knihu každý deň, 1.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / beseda, pre deti, záujmová aktivita, podpora čitania
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťany - mesto plné života, kultúry a umenia Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / beseda, pre deti, hudobno-zábavný program, autogramiáda
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťanské chodníčky 1 Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / vychádzka, prednáška, autogramiáda, pre deti, podpora čitania
11. 05. - 30. 09. 2007
Jazzové Piešťany 2007 Art Jazz Gallery Kursalonu - prevádzka ukončená / festival, koncert

Akcie na dnes

00:00
Romantické husle Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove / koncert
17:00
Klub Patchworku Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany / stretnutie členov, pre seniorov
18:00
Tajomstvo Robinsonovcov Dom umenia Piešťany / film, pre deti
19:00
Stretnutie Piešťanského fotoklubu Kursalon / stretnutie členov, koncert
16. 05. - 16. 06. 2007
Veronika Zišková Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
26. 05. - 24. 06. 2007
04. 05. - 29. 06. 2007
Návrat Goliáša Dom umenia Piešťany / výstava
28. 05. - 30. 06. 2007
Umelci z umeleckej Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
18. 05. - 30. 06. 2007
Partnerské mestá očami detí 2007 - 3.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, zahraničná aktivita knižnice
24. 05. - 15. 07. 2007
Čudá hravé v mojej hlave Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
31. 05. - 31. 07. 2007
Stretnúť knihu každý deň, 1.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / beseda, pre deti, záujmová aktivita, podpora čitania
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťanské chodníčky 1 Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / vychádzka, prednáška, autogramiáda, pre deti, podpora čitania
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťany - mesto plné života, kultúry a umenia Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / beseda, pre deti, hudobno-zábavný program, autogramiáda
11. 05. - 30. 09. 2007
Jazzové Piešťany 2007 Art Jazz Gallery Kursalonu - prevádzka ukončená / festival, koncert

Akcie na dnes

15:00
Liga proti rakovine Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany / stretnutie členov, pre seniorov
16:00
Dubovanka Harmony - Hudobný pavilón pri jazierkach / koncert, pre seniorov
16. 05. - 16. 06. 2007
Veronika Zišková Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
26. 05. - 24. 06. 2007
06. 06. - 27. 06. 2007
04. 05. - 29. 06. 2007
Návrat Goliáša Dom umenia Piešťany / výstava
28. 05. - 30. 06. 2007
Umelci z umeleckej Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
18. 05. - 30. 06. 2007
Partnerské mestá očami detí 2007 - 3.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, zahraničná aktivita knižnice
24. 05. - 15. 07. 2007
Čudá hravé v mojej hlave Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
31. 05. - 31. 07. 2007
Stretnúť knihu každý deň, 1.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / beseda, pre deti, záujmová aktivita, podpora čitania
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťany - mesto plné života, kultúry a umenia Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / beseda, pre deti, hudobno-zábavný program, autogramiáda
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťanské chodníčky 1 Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / vychádzka, prednáška, autogramiáda, pre deti, podpora čitania
11. 05. - 30. 09. 2007
Jazzové Piešťany 2007 Art Jazz Gallery Kursalonu - prevádzka ukončená / festival, koncert

Akcie na dnes

16:00
Vrbovanka Hudobný pavilón v parku / koncert
17:30
Pasca na žraloka Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film, pre deti
20:00
Kvaska Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
16. 05. - 16. 06. 2007
Veronika Zišková Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
26. 05. - 24. 06. 2007
06. 06. - 27. 06. 2007
04. 05. - 29. 06. 2007
Návrat Goliáša Dom umenia Piešťany / výstava
28. 05. - 30. 06. 2007
Umelci z umeleckej Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
18. 05. - 30. 06. 2007
Partnerské mestá očami detí 2007 - 3.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, zahraničná aktivita knižnice
24. 05. - 15. 07. 2007
Čudá hravé v mojej hlave Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
31. 05. - 31. 07. 2007
Stretnúť knihu každý deň, 1.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / beseda, pre deti, záujmová aktivita, podpora čitania
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťanské chodníčky 1 Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / vychádzka, prednáška, autogramiáda, pre deti, podpora čitania
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťany - mesto plné života, kultúry a umenia Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / beseda, pre deti, hudobno-zábavný program, autogramiáda
11. 05. - 30. 09. 2007
Jazzové Piešťany 2007 Art Jazz Gallery Kursalonu - prevádzka ukončená / festival, koncert

Akcie na dnes

10:00
Každý klaun číta rád Mestská knižnica mesta Piešťany / divadelné predstavenie, pre deti, hádzaná
17:30
Pasca na žraloka Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film, pre deti
19:30
Andy Warhol Dom umenia Piešťany / koncert, divadelné predstavenie
20:00
Kvaska Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
08. 06. - 09. 06. 2007
Carat tuning party I. 2007 Letisko Piešťany / šport - iné, atrakcia
16. 05. - 16. 06. 2007
Veronika Zišková Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
26. 05. - 24. 06. 2007
06. 06. - 27. 06. 2007
04. 05. - 29. 06. 2007
Návrat Goliáša Dom umenia Piešťany / výstava
28. 05. - 30. 06. 2007
Umelci z umeleckej Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
18. 05. - 30. 06. 2007
Partnerské mestá očami detí 2007 - 3.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, zahraničná aktivita knižnice
24. 05. - 15. 07. 2007
Čudá hravé v mojej hlave Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
31. 05. - 31. 07. 2007
Stretnúť knihu každý deň, 1.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / beseda, pre deti, záujmová aktivita, podpora čitania
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťany - mesto plné života, kultúry a umenia Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / beseda, pre deti, hudobno-zábavný program, autogramiáda
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťanské chodníčky 1 Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / vychádzka, prednáška, autogramiáda, pre deti, podpora čitania
11. 05. - 30. 09. 2007
Jazzové Piešťany 2007 Art Jazz Gallery Kursalonu - prevádzka ukončená / festival, koncert

Akcie na dnes

00:00
Piešťanský streetbal Námestie slobody / basketbal
16:00
Pasca na žraloka Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film, pre deti
16:00
Veselanka Harmony - Hudobný pavilón pri jazierkach / koncert, pre seniorov
17:30
Pasca na žraloka Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film, pre deti
19:00
Stretnutie Piešťanského fotoklubu Kursalon / stretnutie členov, koncert
20:00
Kvaska Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
08. 06. - 09. 06. 2007
Carat tuning party I. 2007 Letisko Piešťany / šport - iné, atrakcia
16. 05. - 16. 06. 2007
Veronika Zišková Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
26. 05. - 24. 06. 2007
06. 06. - 27. 06. 2007
04. 05. - 29. 06. 2007
Návrat Goliáša Dom umenia Piešťany / výstava
28. 05. - 30. 06. 2007
Umelci z umeleckej Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
18. 05. - 30. 06. 2007
Partnerské mestá očami detí 2007 - 3.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, zahraničná aktivita knižnice
24. 05. - 15. 07. 2007
Čudá hravé v mojej hlave Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
31. 05. - 31. 07. 2007
Stretnúť knihu každý deň, 1.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / beseda, pre deti, záujmová aktivita, podpora čitania
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťanské chodníčky 1 Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / vychádzka, prednáška, autogramiáda, pre deti, podpora čitania
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťany - mesto plné života, kultúry a umenia Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / beseda, pre deti, hudobno-zábavný program, autogramiáda
11. 05. - 30. 09. 2007
Jazzové Piešťany 2007 Art Jazz Gallery Kursalonu - prevádzka ukončená / festival, koncert

Akcie na dnes

16:00
DH Bučkovanka Hudobný pavilón v parku / koncert, pre seniorov
16:00
Pasca na žraloka Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film, pre deti
17:30
Pasca na žraloka Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film, pre deti
20:00
Kvaska Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
16. 05. - 16. 06. 2007
Veronika Zišková Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
26. 05. - 24. 06. 2007
06. 06. - 27. 06. 2007
04. 05. - 29. 06. 2007
Návrat Goliáša Dom umenia Piešťany / výstava
28. 05. - 30. 06. 2007
Umelci z umeleckej Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
18. 05. - 30. 06. 2007
Partnerské mestá očami detí 2007 - 3.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, zahraničná aktivita knižnice
24. 05. - 15. 07. 2007
Čudá hravé v mojej hlave Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
31. 05. - 31. 07. 2007
Stretnúť knihu každý deň, 1.ročník Mestská knižnica mesta Piešťany / beseda, pre deti, záujmová aktivita, podpora čitania
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťany - mesto plné života, kultúry a umenia Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / beseda, pre deti, hudobno-zábavný program, autogramiáda
00. 06. - 00. 09. 2007
Piešťanské chodníčky 1 Mestská knižnica mesta Piešťany, Kúpeľný ostrov, Beethovenova ulica / vychádzka, prednáška, autogramiáda, pre deti, podpora čitania
11. 05. - 30. 09. 2007
Jazzové Piešťany 2007 Art Jazz Gallery Kursalonu - prevádzka ukončená / festival, koncert
Newsletter
Detská knižnica