Čo sa o Slovensku v škole nedozvieš?

Dátum oznamu: 29. 01. 2020

Kniha Slovensko – Čo Ti v škole nepovedia vyšla ako doplnková publikácia k vlastivednému učivu 1. stupňa ZŠ. Autori Samuel Marec a Lucia Čermáková v nej pútavo spracovali kuriozity, rekordy, ale aj konkrétne čísla, fakty a roky, ktoré spolu tvoria fascinujúci obraz o Slovensku. Knižnú novinku z vydavateľstva IKAR odporúčame zakúpiť každému rodičovi, ktorý túži, aby jeho dieťa hlbšie spoznalo Slovensko, a každému dieťaťu, ktoré je zvedavé a zaujíma ho krajina, v ktorej vyrastá.
Newsletter
Detská knižnica