Jazyk ako zbraň

Dátum oznamu: 04. 09. 2019

Je jedným z motívov najnovšej hry francúzskeho spisovateľa, dramatika, filozofa a lingvistu českého pôvodu, Patrika Ouředníka, ktorú rámcujú roky 1965 a 1989. Dráma s názvom Rok čtyřiadvacet (Volvox Globator, 2019) je o spomienkach – nič nevysvetľuje, skôr sa snaží v čitateľoch vyvolať pocit zo života v totalite. 

O autorovi  a jeho diele sa dozviete viac tu: http://nllg.eu/spip.php?rubrique12
Newsletter
Detská knižnica