Kniha veľkých detských otázok

Dátum oznamu: 22. 10. 2020

Ľudia, spoločnosť, rodina, škola, životné prostredie, city a pocity. Šesť oblastí  a toľko otázok, koľko nás len naraz môže napadnúť. Na každej dvojstránke nájdeš zodpovedané vždy štyri otázky, ktoré dopĺňajú  neraz vtipné ilustrácie. Upúta obrázok, farby, emócie i zobrazená situácia.  Otázky sú zodpovedané citlivo, v krátkosti, ale dostatočne na to, aby nezaťažili tvoju myseľ. Vysvetlia ti, zároveň správanie a reakcie rodičov, priateľov, kamarátov i seba samého na konkrétnej situácii. Otvárajú  tiež citlivé témy, ako je napríklad smrť v rodine, smútok, rozchod, strach a ďalšie.  Knižka je určená hlavne Vám deti, ktoré sa veľa  a radi pýtate zároveň dostatočne rozumiete a tiež Vašim rodičom, ktorý často hľadajú vhodnú inšpiráciu na to, aby vedeli  správne a adekvátne reagovať a poskytnúť Vám uspokojujúce odpovede.  Na každej stránke knižky sa nachádza podnet na spoločné zamyslenie o téme a rozhovor. Túto nezvyčajnú  no veľmi potrebnú encyklopédiu si môžeš vypožičať aj u nás v knižnici. Jej zakúpenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Newsletter
Detská knižnica