Aktivity, podujatia, projekty a programy pre znevýhodnených občanov organizované Mestskou knižnicou mesta Piešťany

Knižnica pre všetkých / Aktivity, podujatia, projekty a programy pre znevýhodnených občanov
  • 1993 – otvorenie Herne pre zdravé a handicapované deti s bezbariérovým prístupom
  • 2000 – Medzinárodný projekt prezentácie kolekcie kníh a knižných hračiek pre postihnutú mládež POĎ DO MÔJHO SVETA
  • jún 2003 – Prednáška Chránené bývanie
  • 2005 - nová počítačová učebňa pre zdravotne handicapovaných a sociálne odkázaných občanov mesta v rámci projektu OSKAR BEZ BARIÉR
  • 2005 – Výtvarný salón znevýhodnených detí
  • informačné hodiny, integračné programy, prednášky a tvorivé dielne organizované pre handicapované deti a mládež
  • 2003, 2006, 2008, 2012, 2014, 2017 – Projekt integrácie zdravých a znevýhodnených detí, mládeže a dospelých VITAJTE V NAŠOM SVETE
Newsletter
Detská knižnica