Herňa pre zdravé a postihnuté deti

O knižnici / Knižnica bez bariér / Herňa pre zdravé a postihnuté deti

V rokoch 1991 – 1993 adaptáciou časti prízemia budovy a skladových priestorov v zadnom trakte knižnice vznikol nový funkčný priestor moderne poňatej herne pre zdravé a postihnuté deti. Vďaka finančnej podpore Štátneho fondu PRO SLOVAKIA a ďalších početných sponzorov a priaznivcov bola dňa 31. marca 1993 počas celoslovenských Dní detskej  knihy herňa slávnostne otvorená. Na vernisáži sa zúčastnili predstavitelia MK SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, primátor, predstavitelia mesta, novinári, sponzori, pracovníci viacerých knižníc, spisovatelia, výtvarníci a početní priaznivci.
Do prípravy a realizácie tohto ojedinelého projektu sa okrem vedenia knižnice a jej pracovníkov zapojili mnohí profesionálni tvorcovia pre deti, odborníci s bohatými skúsenosťami. Autor špeciálnych hračiek pre deti Jiří Trnka z Prahy, vydavateľka Mária Števková, akademický maliar Svetozár Mydlo, akademický maliar Jozef Bajus so svojimi žiakmi, poslucháči VŠMU v Bratislave, akademický maliar Jozef Longauer, akademický maliar Peter Čisárik a mnohí iní.
Vďaka porozumeniu sponzorov novovybudované priestory detskej herne naplnili mnohé umelecké diela, zažiarilo video, naplnili sa knižné poličky, vo farebných kontajneroch čakali na deti drevené hračky.
K nezištným mecenášom patril Jiří Trnka, ktorý knižnici venoval kolekciu špeciálnych hračiek na rozvíjanie motoriky postihnutých detí, ďalej formy Tising, Sandra, Rotary Club, Únia slovenskej mládeže, Microhome, vydavateľstvá Hevi, Q111, Buvik, Mladé letá, Fortuna print a ďalší.

0003
0001
20140210165954953 0025
20140210165954953 0024
20140210165954953 0026
20140210165954953 0027
20140214083313351 0004
20140214083313351 0003
9
20140210165954953 0023
20140210165954953 0029
20140210165954953 0030
0002
20140210165954953 0031 - kopia
20140210165954953 0031 - kopia  2
20140210165954953 0032
20140210165954953 0032 - kopia
20140210165954953 0032 - kopia  2
20140210165954953 0033
20140210165954953 0033 - kopia

V rámci Diskusného klubu rodičov a priateľov postihnutých detí, ktorý pracoval pod vedením Dr. Gabriely Škorvankovej a MUDr. Oľgy Boldišovej sme pripravili niekoľko výstav výtvarných prác bratislavských a piešťanských postihnutých detí. Z medzinárodného dokumentačného centra v Oslo sa nám podarili získať vzácnu kolekciu kníh pre deti s najrozličnejším handicapom a predstaviť ju piešťanskému čitateľskému publiku. Realizovali sme viacero veľmi úspešných a medzi deťmi populárnych tvorivých dielní v spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia pre deti. K veľmi hodnotným podujatiam patril benefičný koncert Malí a veľkí umelci deťom Piešťan Organizovali sme ho v spolupráci so Slovenskou televíziou a piešťanským deťom sa predstavili vzácni tvorcovia detskej kultúry: Daniel Hevier, Peter Glocko, Marianna Grznárová, Dušan Dušek, Patrícia Jariabková a ďalší. Zaujímavou bola i výstava Súčasná slovenská hračka, ktorú sme organizovali v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne.
Mnohé knižničné podujatia ako krsty novovydaných kníh, tvorivé dielne, aktivizačné programy a pod. navštívili i deti z kúpeľných a liečebných sanatórií Slovenských liečebných kúpeľov.

123
herna01
herna02
herna03
herna05
herna04
herna08
herna06
herna09
20130916123822405 0001
20130916140748964 0001
Detská knižnica