Spolupráca s knižnicami

Naša činnosť / Zahraničné aktivity knižnice / Spolupráca s knižnicami

Je už tradíciou, že naša knižnica každoročne pripravuje stretnutia pracovníkov mestských knižníc z celého Slovenska na pracovných seminároch spojených s odbornými prednáškami, diskusiou a vzájomnými výmenami skúseností z rôznych oblastí knižničnej práce. Okrem predstaviteľov slovenského knihovníctva k nám prichádzajú i skúsení knižniční pracovníci zo zahraničia – napr. Dr. Hans Lettner, riaditeľ mestskej knižnice z rakúskeho Salzburgu, predstavitelia Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií IFLA, zahraniční kúpeľní hostia a ďalší.
V roku 2004 knižnica využila pozvanie Knihovny Jiřího Mahena v Brne. Seminár, ktorý organizovala táto významná česká knižnica, bol zameraný na prácu s rôzne zdravotne znevýhodnenými návštevníkmi knižníc. Naša knižnica na ňom prezentovala aktivity určené tejto cieľovej skupine.

Newsletter
Detská knižnica