Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Vyštudoval Obchodnú akadémiu v Trenčíne a Hotelovú školu v Piešťanoch. Hoteliersku dráhu začínal vo Vysokých Tatrách a...
  Po maturite na Gymnáziu v Piešťanoch v roku 1978 začal študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v...
  Po maturite na Gymnáziu v Piešťanoch v roku 1990 odišiel do Nitry na dnešnú Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre,...
  Ivan Horvat vyrastal v známej piešťanskej lekárskej rodine. Po maturite (1958) pokračoval v štúdiách na Chemicko -...
  Po skončení vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil v rokoch 1978 -...
  Od roku 1963 obyvateľ Piešťan. V roku 1965 maturoval na Strednej priemyselnej škole v Trnave, odbor jadrové...
  Rudolf Hromádka sa narodil 13. decembra 1936 v Žarnovici. Tu prežil mladosť, aby napokon študijné roky ukončil...
  Emíre Khidayer sa narodila v Piešťanoch, vyrastala v Žlkovciach (okres Hlohovec) a v Trnave. Je absolventkou štúdia...
  Narodil sa 21. mája 1946 v Piešťanoch. Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole v rodnom meste (1963)...
  Mgr. Eugénia Mocnay rod. Ganselová je rodáčkou z Piešťan. V roku 1980 úspešne ukončila magisterské štúdium...
  Literát, sliezsky rodák, humanista, vojenský hodnostár - kapitán Šarišského a Spišského hradu, istý čas kráľovský radca...
Záznamy 111 z celkového počtu 11
Newsletter
Detská knižnica