Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
    Narodil sa pod menom Ignác Schöckl. Jeho otec bol majiteľom prvého stolárskeho závodu v Budapešti. Najprv murárskym...
    Z jeho života nemáme žiadne informácie. Spolu s Alexandrom Harsányim projektoval stavbu Ruženinho – Ružového mlyna, v...
    Študoval na Štátnej vyššej škole stavebnej v Brne. Potom pracoval u architekta B. Hubschmanna v Prahe, kde pokračoval...
    V Banskej Bystrici vychodil maďarskú základnú školu a gymnázium. Za mlada sa venoval veslovaniu na skife.Titul...
    Staviteľ v Trenčíne a Piešťanoch. Jeho spoločníkom bol staviteľ Alfréd Kovács (villa Kovács na Kollárovej ulici č. 15)....
    Milan Bodický absolvoval štúdium architektúry na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Po ukončení nastúpil v roku...
    O architektovi Zoltánovi Bodnárovi sa nevie veľa. V rokoch 1930 – 1931 navrhol päťpodlažný bytový dom s lekárňou a...
    V spolupráci s Arminom Hegedüsom realizovali návrhy kúpeľného hotela Thermia Palace, balneoterapie Irma, kúpeľného domu...
    Narodil sa v r. 1890 v obci Kunerad pri Rajeckých Tepliciach. Jeho otec bol kamenár a pochádzal z Talianska. Bol...
    V roku 1940 absolvoval Vyššiu školu staviteľskú v Bratislave, kde študoval pod vedením známych pedagógov, architektov a...
    S Ing. Ivanom Grebenikom spolupracoval na návrhu výstavby Krajinského mosta v Piešťanoch, ktorý bol dostavaný v roku...
    Ján Gaži sa narodil 30. mája 1927 v Košiciach. Absolvoval štúdium architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej...
    Dátum narodenia Gejzu Gerendaya je neistý, predpokladá sa rok 1884 – 1885, tiež miesto jeho narodenia je neznáme. ...
    Ivan Grebenik sa narodil 13. novembra 1891 v obci Červona Sloboda v Rusku ako jedno zo siedmich detí rodičov Ivana...
    O jeho živote nevieme prakticky nič, len z dostupnej literatúry sa dozvedáme, že spolu s Arnoldom Bachrachom...
    Patril k významným predstaviteľom budapeštianskej architektonickej scény. V r. 1896 založil spolu s Henrikom Böhmom...
    Významný architekt zlínskej projektovej kancelárie, Vladimír Karfík, projektoval Obchodný dom Baťa, ktorý sa v...
    Narodil sa v obci Vlkas pri Šuranoch, ale celé detstvo trávil v Piešťanoch, kam sa jeho rodičia čoskoro presťahovali....
    Vyštudoval na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva v Bratislave, pracovník Stavoprojektu. Zaoberal sa tiež...
    Spolu so staviteľom Halzlom boli v Piešťanoch činní v rokoch 1900 - 1910. Jeho meno je spojené s výstavbou...
    A. Leitersdorf je autorom projektov budov Vila Klára (1928) a Dom Dr. Müllera - dnešný Hron (1927). V Bratislave...
1 2 3  
Záznamy 121 z celkového počtu 43
Newsletter
Detská knižnica