Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  A. Leitersdorf je autorom projektov budov Vila Klára (1928) a Dom Dr. Müllera - dnešný Hron (1927). V Bratislave...
  V rokoch 1951 – 1957 študoval na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v...
  Architektúru študoval v Prahe. Po ukončení prvej svetovej vojny prichádza na Slovensko, kde si otvoril architektonický...
  Absolvent Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. Od 20. 12. 1949 obyvateľ Piešťan. Dlhoročný...
  V roku 1939, spolu s Jozefom Konradom, projektoval a realizoval stavbu dvojpodlažného dvojbytového domu na Nálepkovej...
  Bobo Pernecký sa narodil v roku 1950 v znamení blíženca. Túto dilemu rieši rozdvojením osobnosti na karikaturistu a...
  Narodil sa 10. septembra 1927 v Bratislave. Tu v r. 1950 absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú. V rokoch 1951 –...
  Emanuel Pollak pochádza z okolia Martina (zo Sučian). Študoval v Mníchove, Prahe, Paríži a Stuttgarte. V Budapešti sa s...
  Vzdelanie získal na reálnej strednej škole v Žiline (1912 – 1919) a následne vyštudoval odbor pozemného staviteľstva a...
  Činný bol v rokoch 1900 - 1920. Uvádza sa v súvislosti s úpravou historickej budovy voľakedajšieho obecného úradu v...
  Študoval v Prahe, vo Viedni (na Akadémii výtvarných umení) a v Berlíne (Vysoká škola technická). V r. 1900 – 1902 učil...
  Pôvodným menom Summer. Po absolvovaní vysokej školy v roku 1952 pôsobil ako územný plánovač na odbore výstavby...
  Je absolventom Českého vysokého učení technického v Prahe. Počas vojny pôsobil ako stredoškolský profesor. V r. 1945...
  Zmaturoval na gymnáziu v Žiline. Architektúru študoval v Budapešti. V r. 1920 sa usadil v Bratislave. V tridsiatych...
  Vzdelával sa v Budapešti, vo švajčiarskom Winterthure a v Paríži. Bol najproduktívnejší predstaviteľ architektúry v...
  V roku 1952 začal študovať architektúru na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora Jaroslava Fragnera, avšak v...
  V rokoch 1945 – 1950 študoval architektúru na Vysokej škole technickej v Brne a už ako študent nastúpil v roku 1949 do...
  Počas protektorátu pôsobil ako stavebný technik vo Viedni, po vojne v rokoch 1945 – 1984 absolvoval odbor architektúry...
  S menom Viktora Uhliarika sa spája povojnová výstavba na Kúpeľnom ostrove. V rokoch 1966 – 1990 riadil projektový ústav...
  Bratislavský architekt. Spolu s F. Weinwurmom naprojektovali v Piešťanoch vilu Líviu (Sad A., Kmeťa 78), 1927 a vilu...
  Vyštudoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. V rokoch 1974 – 1992 pracoval na projekte...
 1 2 3  
Záznamy 2242 z celkového počtu 44
Newsletter
Detská knižnica