Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Narodil sa 25. januára 1894 v Liptovskom Mikuláši v mnohodetnej rodine Gustáva Alexyho, výrobcu kočov a sediel....
  Strednú školu navštevovala v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Počas života vystriedala viacero zamestnaní: bola učiteľkou...
  Študoval v Trnave. Učiteľ v Piešťanoch, od roku 1872 v Pustých Úľanoch. Písal pod pseudonymom Dobša, Dobšových,...
  Študoval na filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu pôsobil od 5. marca 1939 ako pedagóg (učil zemepis,...
  Anna Plecitá - Foltánová, rod. Kyščiaková, pochádza z maloroľníckej rodiny, z kopaničiarskej osady u Šindelov,...
  Alexander Glaus sa na rodil 3. februára 1920 v Banskej Štiavnici. V rokoch 1941 - 1943 vyštudoval odbor záhradnú...
  Ing. Juraj Halmay sa narodil 29. mája 1923 v Bytči. Je absolventom Hotelfachschule vo švajčiarskom Luzerne, tri...
  Študoval v Banskej Štiavnici a do roku 1919 na Učiteľskom ústave v Leviciach. Od roku 1940 pôsobil ako riaditeľ...
  Pôsobil ako pedagóg na Strednej poľnohospodárskej škole v Piešťanoch. V roku 1989 bol zvolený za predsedu Okresného...
  V r. 1945 - 1949 študovala na Priemyselnej škole textilnej a na Škole umeleckého priemyslu v ateliéroch Prof....
  Po skončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte T. G. Masaryka v Brne pôsobil na viacerých školách v Trnave, Trenčíne a v...
  Vyštudoval architektúru a pozemné staviteľstvo na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Po skončení štúdia v Prahe...
  Po absolvovaní štúdia tanca u známych tanečných majstrov v Bratislave sa stala sólistkou Národného divadla, neskôr si v...
  Po absolvovaní bratislavského gymnázia študovala slovenčinu a klasickú filológiu na Filozofickej fakulte UK, kde aj do...
  Narodil sa na Hubine v r. 1926 a tu strávil celé detstvo i mladosť. Maturoval v Bratislave. Už vtedy sa začal venovať...
  Narodil sa v r. 1943 v Humennom. Po skončení Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pracoval tri roky na...
  Narodil sa v Piešťanoch (1976), doktorandské štúdium po stáži na Lomonosovovej univerzite v Moskve ukončil v r. 2006 na...
  Študoval v Prahe, vo Viedni (na Akadémii výtvarných umení) a v Berlíne (Vysoká škola technická). V r. 1900 – 1902 učil...
  Juraj Slezáček sa narodil v r. 1943 vo Zvolene. Ako 6-ročný sa s rodičmi prisťahoval do Piešťan a začal chodiť do...
Záznamy 119 z celkového počtu 19
Newsletter
Detská knižnica