Automatizácia knižnično-informačných procesov

Automatizácia knižnično-informačných procesov

Mestská knižnica v Piešťanoch sa v roku 1999 zaradila medzi knižnice, ktoré sú užívateľmi knižničného softweru Advanced Rapid Library, produktu fitmy Cosmotron Bohemia, s.r.o. Odvtedy sa všetky prírastky knižničného fondu spracúvajú prostredníctvom počítača.

Jednotlivé etapy automatizácie knižničných procesov

rok 1998

  • zakúpenie základných modulov systému, katalóg IPAC, výpožičky

rok 1999

  • zaškolenie pracovníkov
  • budovanie počítačovej siete
  • získavanie počítačovej techniky a potrebného príslušenstva – čiarový kód, snímače čiarových kódov
  • prírastkovanie a katalogizácia prírastkov knižničného fondu

rok 2000

rok 2001

Newsletter
Detská knižnica