V roku 2020 sme sa veľa naučili (alebo čo sa nám podarilo)

Dátum oznamu: 21. 01. 2021

V marci, keď sme museli knižnicu zavrieť, vymysleli sme pre deti projekt s názvom Čítame cez web, do ktorého postupne pribúdali nové a nové aktivity. Prostredníctvom webových videí sme prezentovali detskú literatúru, autorov literárnych textov a ilustrácií, a tak hravo dopĺňali vedomosti detí v oblasti literatúry. Cieľom projektu bola nielen výchova k čítaniu, ale aj rozšírenie možností pozitívneho trávenia voľného času. Aj v čase, keď sme knižnicu otvorili, nevzdali sme sa tejto možnosti prezentácie. Zistili sme totiž, že má veľký dosah na rôzne vekové kategórie, národnosti a nie je geograficky limitovaná. Ozývali sa nám rodičia, pedagógovia, tvorcovia, deti z celého Slovenska a Čiech. Videá dosiahli aj 1000 pozretí a ich sledovanosť stále stúpa. Prvé video malo premiéru 17. marca 2020. Do konca roka sme uviedli 184 online prezentácií. Hodláme v tom pokračovať, lebo vidíme, že to má zmysel a ľuďom sa to páči. Pri tvorbe videí sme museli získať nové zručnosti a prinieslo nám to nové skúsenosti. Naďalej chceme aj takouto formou propagovať čítanie kvalitnej literatúry a ostať s priateľmi našej knižnice v kontakte. Sledujte nás!

Všetky online prezentácie nájdete na našom webe:
https://www.kniznica.sk/kniznica-online/citame-cez-web/
Newsletter
Detská knižnica