Knižnica Online

Knižnica online je projekt, ktorým sa chceme spojiť s našimi čitateľmi a návštevníkmi. Prostredníctvom videí (divadelné predstavenia, dramatizované čítania, workshopy, výstavy, besedy) prezentujeme detskú literatúru, autorov literárnych textov a ilustrácií, hercov, umelcov a tak hravo dopĺňame vedomosti detí a mládeže v oblasti literatúry. Cieľom projektu je nielen výchova k čítaniu, ale aj rozšírenie možností pozitívneho trávenia voľného času. 

Newsletter
Detská knižnica