Rozhovory

Knižnica Online / Rozhovory

Rozhovor s Idou Hledíkovou

Premiéra online prezentácie: 12.7.2021

V rámci výstavy s názvom Dnes vám hráme v zlatom ráme prezentujeme aj práce študentov Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Rozhovor nám poskytla jej vedúca profesorka Idka Hledíková.

 

Rozhovor s Martinou Piatkovou

Premiéra online prezentácie: 12.7.2021

V rámci výstavy s názvom Adventura sme vyspovedali jednu z autoriek výtvarníčku, drotárku a bábkarskú scénografku Martinu Piatkovú. Výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a môžete si ju pozrieť do 17. septembra 2021.

 

Rozhovor s Martinou Fintorovou

Premiéra online prezentácie: 8.7.2021

V rámci výstavy s názvom Adventura sme vyspovedali jednu z autoriek výtvarníčku a bábkarskú scénografku Martinu Fintorovú. Výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a môžete si ju pozrieť do 17. septembra 2021.

 

Rozhovor s Norou Gill

Premiéra online prezentácie: 29.6.2021

V rámci výstavy s názvom Poďme objavovať Česko a Slovensko sme vyspovedali riaditeľku slovenskej pobočky CzechTourism Noru Gill. Výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR a môžete si ju pozrieť do 17. septembra 2021.

 

Rozhovor s Petrom Jančovičom

Premiéra online prezentácie: 28.6.2021

V rámci výstavy s názvom Poďme objavovať Česko a Slovensko sme vyspovedali primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča. Výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR a môžete si ju pozrieť do 17. septembra 2021.

 

Rozhovor s Tomášom Tuhým

Premiéra online prezentácie: 28.6.2021

V rámci výstavy s názvom Poďme objavovať Česko a Slovensko sme vyspovedali veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Tomáša Tuhého. Ten ju slávnostne otvoril. Výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR a môžete si ju pozrieť do 17. septembra 2021.

 

Rozhovor s Luciou Hurajovou

Premiéra online prezentácie: 25.6.2021

V rámci výstavy s názvom Poďme objavovať Česko a Slovensko sme vyspovedali televíznu a filmovú herečku Luciu Hurajovú. Výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR a môžete si ju pozrieť do 12. septembra 2021.

 

 

 

 

Newsletter
Detská knižnica