obrázok

Malá princezná
/ prezentácia, pre deti

21. 05. 2024 o 13.15 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Prezentácia knižnej, rozhlasovej a divadelnej podoby rozprávky Jána Uličianskeho. Účinkuje: Eva Škandíková, Miloš Kopták, Magdaléna Fazekašová, Sisa Michalidesová a Divadlo TUŠ.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica