Vývinové tendencie rozhlasovej rozprávkovej hry

Typ podujatia
beseda

Dátum, čas a miesto konania
13. 06. 2002 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Seminár pre pedagogických a knižničných pracovníkov

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica