Vývinové tendencie rozhlasovej rozprávkovej hry
/ beseda

13. 06. 2002 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Seminár pre pedagogických a knižničných pracovníkov

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica