Krst knihy Pán prváčik
/ beseda, iné

13. 06. 2002 o 16.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Krst knihy J. Uličianskeho „Pán prváčik“, za prítomnosti riaditeľky vydavateľstva Buvik M. Števkovej, autora J. Uličianskeho a ilustrátora P. Čisárika

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica