Týždeň slovenských knižníc 2008
/ prednáška, pre deti, iné, významné podujatie

10. 03. 2008 - 16. 03. 2008 Mestská knižnica mesta Piešťany

Motto: „ Knižnice pre všetkých“
bezplatný zápis nových čitateľov do knižnice

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica