Týždeň pre ekológiu
/ beseda, pre deti, environmentálna aktivita

14. 04. 2008 - 18. 04. 2008 Mestská knižnica mesta Piešťany

Cyklus environmentálnych aktivít pre všetkých Pri príležitosti Dňa zeme

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica