Rozprávka z knižnice
/ beseda, pre deti

26. 05. 2010 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Stretnutie s tvorcami rozhlasovej rozprávky, ktorá vznikla pri príležitosti 85. výročia založenia knižnice v Piešťanoch

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica