Požehnanie prameňov
/ iné, atrakcia

07. 06. 2014 o 10.00 h Harmony - Hudobný pavilón pri jazierkach

Slávnostné požehnanie prameňov na Kúpeľnom ostrove predstaviteľmi cirkví so zastúpením v Piešťanoch za účasti hlavných predstaviteľov mesta.

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Newsletter
Detská knižnica