Victoria Regia 2016
/ súťaž, atrakcia, festival, iné

21. 09. 2016 - 25. 09. 2016 Kúpeľný ostrov (Hudobný pavilón v parku, Kultúrno spoločenské centrum Fontána)

23. národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou, kvetinové korzo.

Téma: Na krídlach anjela

PROGRAM

21. september 2016 – streda
8.00 - 16.00 h Súťaž v kategóriách základné školy, záhradnícke školy a profesionáli
16.00 h Súťaž prinesených kytíc
19.00 h GALAVEČER – slávnostné vyhlásenie víťazov

22. september 2016 – štvrtok
14.00 – 18.00 h Výstava súťažných prác, KSC Fontána

23. september 2016 – piatok
9.00 – 18.00 h Výstava súťažných prác, KSC Fontána

24. september 2016 – sobota
9.00 – 18.00 h Výstava súťažných prác, KSC Fontána
14.00 h KVETINOVÉ KORZO - kategória: alegorické vozy; pešie a skupinové alegórie – SLK Piešťany a.s.
16.00 h Vyhlásenie výsledkov – Hudobný pavilón Piešťany

25. september 2016 – nedeľa
9.00 – 17.00 h Výstava súťažných prác, KSC Fontána

Číslo ročníka
23.

:

Newsletter
Detská knižnica