obrázok

Victoria Regia 2017
/ súťaž, atrakcia, iné

20. 09. 2017 - 23. 09. 2017 Kúpeľný ostrov (Hudobný pavilón v parku, Kultúrno spoločenské centrum Fontána)

24. národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou, kvetinové korzo.

Hlavná téma: Kvety a móda

Program:

20. september 2017 – streda
8.00 - 16.00 h Súťaž v kategóriách základné školy, záhradnícke školy a profesionáli
16.00 h Súťaž prinesených kytíc
19.00 h GALAVEČER – slávnostné vyhlásenie víťazov

21. september 2017 – štvrtok
14.00 – 18.00 h Výstava súťažných prác, KSC Fontána

22. september 2017 – piatok
9.00 – 18.00 h Výstava súťažných prác, KSC Fontána

23. september 2017 – sobota
9.00 – 18.00 h Výstava súťažných prác, KSC Fontána
14.00 h KVETINOVÉ KORZO - kategória: alegorické vozy, pešie a skupinové alegórie – SLK Piešťany a.s.
16.00 h Vyhlásenie výsledkov – Hudobný pavilón Piešťany

24. september 2017 – nedeľa
9.00 – 17.00 h Výstava súťažných prác, KSC Fontána

:

Newsletter
Detská knižnica