obrázok

MESTO BEZ PRESTÁVKY
/ celomestský projekt, pre deti

01. 03. 2017 - 31. 12. 2017 Mestská knižnica mesta Piešťany

Vzdelávací projekt, ktorého cieľom je podporiť u mladej generácie záujem o spoznávanie mesta v ktorom žijú, jeho prírodnými, kultúrnymi i historických hodnotami a prispieť tak k zvyšovaniu ich vedomostnej úrovne.

Našou prioritou je nielen rozšíriť poznatky, ale podať ich nezvyčajnou a interaktívnou formou. Hlavnými aktivitami projektu sú besedy s odborníkmi (historikmi, osobnosťami mesta a regiónu), tematické prednášky a vychádzky, tvorivé dielne a výstavy.

Zámerom projektu je zároveň motivovať deti a mladých ľudí k tomu, aby sa aj sami vlastnou tvorivou aktivitou podieľali na živote mesta a prispeli k jeho zveľadeniu a zviditeľneniu.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Newsletter
Detská knižnica