ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK NA CESTÁCH
/ zahraničná aktivita knižnice, beseda, výstava, workshop, tvorivá dielňa, prezentácia, divadelné predstavenie, divadelná dramatizácia, iné, pre deti

03. 10. 2016 - 27. 10. 2016 Muzeum hlavního města Prahy
03. 10. 2016 - 27. 10. 2016 Městská knihovna v Praze
03. 10. 2016 - 27. 10. 2016 Karlínské centrum pro školáky

Projekt prezentujúci spoluprácu českých a slovenských spisovateľov, ilustrátorov a vydavateľov pri tvorbe literatúry pre deti a mládež, a zároveň poukazujúci na národnostnú i jazykovú príbuznosť Čechov a Slovákov prostredníctvom prezentácií, workshopov, besied, bábkových divadielok, čítaní a výstav ilustrácií.

Projekt realizovaný ako súčasť Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Podujatia sa konajú pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča, ministra kultúry ČR Daniela Hermana a veľvyslanca SR v ČR Petra Weissa.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany, Muzeum hlavního města Prahy, Městská knihovna v Praze, Slovenský inštitút v Prahe

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica