ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK NA CESTÁCH

Typ podujatia
zahraničná aktivita knižnice, beseda, výstava, workshop, tvorivá dielňa, prezentácia, divadelné predstavenie, divadelná dramatizácia, iné, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
03. 10. 2016 - 27. 10. 2016 | Muzeum hlavního města Prahy
03. 10. 2016 - 27. 10. 2016 | Městská knihovna v Praze
03. 10. 2016 - 27. 10. 2016 | Karlínské centrum pro školáky

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Mesto Piešťany
Muzeum hlavního města Prahy
Městská knihovna v Praze
Slovenský inštitút v Prahe

Finančná podpora podujatia
S finančnou podporou Mesta Piešťany

Popis
Projekt prezentujúci spoluprácu českých a slovenských spisovateľov, ilustrátorov a vydavateľov pri tvorbe literatúry pre deti a mládež, a zároveň poukazujúci na národnostnú i jazykovú príbuznosť Čechov a Slovákov prostredníctvom prezentácií, workshopov, besied, bábkových divadielok, čítaní a výstav ilustrácií.

Projekt realizovaný ako súčasť Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Podujatia sa konajú pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča, ministra kultúry ČR Daniela Hermana a veľvyslanca SR v ČR Petra Weissa.

Newsletter
Detská knižnica