Korunky pre princeznú Bezvlásku
/ tvorivá dielňa, pre deti

14. 08. 2017 o 10.00 h Detský domov Piešťany - Sasinkova ul.

Výtvarná dielňa na motívy knihy O Bezvláske.

Podujatie projektu VITAJTE V NAŠOM SVETE V., ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica