Poznaj svoje mesto
/ tvorivá dielňa, pre deti

27. 10. 2017 o 10.00 h Materská škola A. Dubčeka

Tvorivá dielňa, na ktorej spoznáš a vyrobíš symboly mesta Piešťany.

Podujatie projektu SPOZNAJ SVOJE OKRESNÉ MESTO, ktoré sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja
Newsletter
Detská knižnica