obrázok

Kozliatka
/ podpora čitania, tvorivá dielňa, pre deti

14. 05. 2018 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Zážitkové čítanie spojené s tvorivou dielňou na motívy knihy Márie Rázusovej-Martákovej s ilustráciami vynikajúceho ilustrátora Vladimíra Krála.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica