obrázok

Veselé hudobné rozprávky
/ workshop, pre deti

22. 10. 2018 o 13.30 h Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

Muzikoterapia s Andrejom a Rasťom Jobusovcami

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica