Knihovnické pohádky
/ beseda, pre deti

19. 11. 2018 o 09.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Prezentácia knihy autorky Zuzany Pospíšilovej a ilustrátora Michala Sušinu.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica