obrázok

KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ X.
/ celomestský projekt, podpora čitania, pre deti

01. 05. 2018 - 31. 01. 2019

Festival českej a slovenskej tvorby

X. ročníkom projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ chceme prispieť k oslavám významného historického výročia v roku 2018 (100. výročie vzniku Československej republiky) a zároveň nadviazať na dlhodobú tradíciu medzinárodných aktivít piešťanskej knižnice, ako aj úspešné doposiaľ realizované projekty na podporu čítania.
Zámerom projektu je nadviazať na tradície, kultúrne a vzdelanostné potreby českej národnostnej menšiny, rozvíjať a prezentovať trvalé hodnoty českej kultúry a priblížiť ich českej komunite žijúcej v našom regióne. Aktivitami projektu podporíme národnú identitu a rozvoj materinského jazyka detí patriacich k českej menšine, ponúkneme im príležitosť nadviazať intenzívnejší kontakt s kultúrou národa ich predkov.
Cieľom projektu je priblížiť príslušníkom českej menšiny a ich potomkom, ale aj slovenským deťom a mladým ľuďom hodnotné diela českej kultúry, predovšetkým tvorbu literárnych, výtvarných a divadelných umelcov z krajiny, ktorá nám je historicky i kultúrne blízka.
Náplňou projektu budú podujatia zamerané na výchovu k čítaniu - prezentácie českých a slovenských autorov a diel, autorské čítania, divadelné dramatizácie, tvorivé dielne i výstavy ilustrácií na motívy literárnych predlôh.
Cieľovou skupinou projektu je predovšetkým česká komunita žijúca na Slovensku - deti a mládež z Piešťan a regiónu, ale aj ich rodičia, starí rodičia, pedagógovia, odborná a široká verejnosť, turisti a návštevníci Piešťan.
Garant projektu: Mgr. Vilma Anýžová, riaditeľka Českého centra Bratislava.
Projekt sa realizuje od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018 - s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - KULTMINOR.

Číslo ročníka
10.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica