obrázok

Základy temperovej maľby
/ workshop, pre deti

27. 05. 2021 o 14.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Tvorivý workshop ilustrátora Filipa Horníka spojený s prezentáciou knihy Zuzany Boďovej Dinosaury na dobrú noc.
Sprievodné podujatie k výstave Filip Horník / temperová ilustrácia.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Poď z ulice do knižnice VI.
Newsletter
Detská knižnica