Rozprávka o škriatkoch a ľuďoch
/ prezentácia, pre deti

09. 06. 2021 o 10.45 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Prezentácia knihy spisovateľa Romana Brata a ilustrátora Filipa Horníka za účasti autorov.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Zaži knihu.
Newsletter
Detská knižnica